KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE WALDO ETKİSİ: PARADİGMANIN DEĞİŞİMİ İÇİN MEYDAN OKUMAK

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Dwight Waldo, Kamu Yönetimi, Kimlik Bunalımı, Verimlilik

Özet

Dwight Waldo, 1940’lı yıllar sonrasında kamu yönetimi disiplinine katkılarıyla öne çıkan isimlerden birisidir. Zamanla değişimler yaşayan disiplin içerisinde Waldo’nun amacı, alanda yer edinmiş olan bazı kavramların konumlarının sorgulanmasıdır. Literatür taraması yapılarak oluşturulan bu çalışmada hayatı, Yeni Kamu Yönetimi düşüncesi, kamu yönetiminde kimlik bunalımı, Minnowbrook Konferansı’nın yanı sıra Waldo’nun özellikle üzerinde durduğu kavramlar ele alınmıştır. Kamu yönetimi disiplini içerisinde Waldo’yu ele alan eserler olsa da bu konuda Türkçe literatürde bulunan kaynak oldukça azdır. Bu çalışma kamu yönetimi disiplini içerisinde Waldo’yu ve etki ettiği konuları detaylı olarak inceleyerek alana bir katkı sunmayı hedefler. 87 yıllık ömrünün uzun bir bölümünü akademide geçiren ve ortaya sunduğu önerilerle disiplinde öncülük ettiği değişimler Waldo’yu değerlendirirken birçok konuyu açıklamayı gerekli kılmıştır. Fikir dünyasında yaşanan dönüşümler, alanda yer alan Simon gibi isimlerle yaptığı akademik tartışmalar, verimlilik, değerlilik gibi konulardaki önerileri bu açıdan değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bir yönetim gurusu olarak kabulünden hareketle, bu çalışmanın amacı Waldo’nun kamu yönetim disiplini içerisindeki yerini sorgulamaktır.

Yayınlanmış

2022-10-15