BİR PANİK BOZUKLUĞU HASTASININ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİNİN İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU

Yazarlar

  • Gülşah AKSAKALLI Near East University
  • Meryem KARAAZİZ Near East University

Anahtar Kelimeler:

panik bozukluk, bilişsel davranışçı terapi, bilişsel yeniden yapılandırma, uyumluluk

Özet

Bu olgu sunumunda, DSM-5 kriterlerine göre panik bozukluk belirtilerine sahip 15 yaşında olan erkek danışanın bilişsel davranışçı terapi yoluyla 10 seanslık tedavi süreci ele alınmıştır. Danışanların mevcut psikolojik sorunlarında yaygın olarak kullanılan psikoterapiler, panik bozukluğunun tedavisinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi (BDT), kanıta dayalı bir terapi yöntemi olmakla birlikte çocuk ve ergenlerde psikopatolojilerin tedavi ve önlenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Tedavi için başvuran danışanın yaşadığı semptomlarla ilgili yanlış yorumlamaları, işlevsel olmayan kaçınma ve baş etme davranışları bulunmaktadır. Terapi sürecinde danışanın çarpıtılmış ve işlevsel olmayan yorumlamaları bilişsel davranışçı terapi yoluyla değiştirilmeye çalışılmıştır. Danışanın şikâyetleri arasında yer alan, büyük ataklar yaşayacağına dair beklenti anksiyetesinin olması, yalnız başına hiçbir yere gidemiyor oluşu gibi durumlarla ilgili ev ödevleri planlanmıştır. Planlanan ev ödevleri sonunda danışanın kaçınma davranışları sergilemeden, korktuğu ve felaketleştirdiği durumların gerçekleşmediğini deneyimlemesi sağlanmıştır. Danışanın tedaviye düzenli olarak gelmesi, iş birliğine açık olması, seanslara ödev yaparak katılmasının terapide oldukça etkili olduğu ve ilerlemeye yardımcı olduğu düşünülmektedir. Bilişsel davranışçı terapide uygulanan yöntemler ile panik bozukluğuna sahip danışanın tedavi süreci literatür ışığında detaylı olarak anlatılmıştır.  

https://doi.org/10.32955/sosbilder.2023161.538

Yayınlanmış

2023-04-30