TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU, GELİŞEN TEKNOLOJİ, DEĞİŞEN MEDYA VE TOPLUM ANLAYIŞI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Uluslararası İnsan Hakları Hukuk, Teknoloji, Medya, Toplum, Türkiye

Özet

 

 

Teknolojik gelişmeler ile medya, internet ortamına taşınmıştır. İnternet ile insanlar daha hızlı etkileşime geçebilmekte ve yeni toplum anlayışları, sanal toplum gibi, gelişebilmektedir. Gelişen teknoloji, uluslararası insan hakları hukukunu olumlu ve olumsuz şekilde etkilemektedir. Örneğin gelişen teknoloji insan haklarının korunması ve tanınmasındaki noksanlıkların sona erdirilmesinde olumlu rol oynarken, eşitsizliğin yaygınlaşacağı, ayrımcılığın ve nefret suçlarının artacağı düşüncesi olumsuz yönde yapacağı etkiler arasında gösterilmektedir. Bu makale gelişen teknoloji, farklılaşan medya kavramı ve değişen toplum anlayışı ile uluslararası insan hakları hukuku arasındaki etkileşimleri incelemektedir. Türkiye’de bu etkileşimlerin yansımalarını anlayabilmek için saha araştırması olarak çevrimiçi anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket verilerinin de gösterdiği üzere, katılımcılar arasında toplum anlayışı, gelenekselden sanal toplum anlayışına doğru şekillenmektedir. Anket verilerine göre Türkiye’de internetin ve teknolojinin insan hakları kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladığına, desteklediğine ve savunmasız grupları koruduğuna yönelik olumlu etkilerden söz edilmektedir. Ancak, internetin her zaman tüm dünyada insan hakları standartlarını desteklemek için kullanılacağına inanılmaması veya toplumu kutuplaştırmak amacı ile kullanılabilir olması gibi olumsuz etkilerden de söz edilmektedir.

Yayınlanmış

2023-10-31