Mimar Mehmed Nihad Nigizberk ve Çalışmaları

  • Mekselina Gececi Biruni Üniversitesi
  • Hande Düzgün Bekdaş Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
  • Nuran Kara Pilehvarian Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Anahtar Kelimeler: Mimar Mehmed Nihad Nigizberk, Milli Mimari, Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti, II. Meşrutiyet Dönemi Mimarları

Özet

Bu çalışmada, dönemi için oldukça önemli olmasına rağmen üzerinde durulmamış, Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti üyesi Mimar Mehmed Nihad Nigizberk’in hayatı ve çalışmaları incelenmiştir.  II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e kadar, Osmanlı mühendis ve mimarlarının kurduğu cemiyetlerde Mimar Nihad Bey’in yer alması, içinde yetiştiği “hürriyet” ortamının, onun üzerindeki tesirinin önemli bir göstergesidir. Kemaleddin Bey’in Evkaf ekolünde yetişen Mimar Nihad Bey, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Milli Mimari üslubunun önemli bir temsilcisi olmuştur.

Mehmed Nihad Nigizberk’in vefatının ardından Vasfi Egeli’nin Arkitekt dergisinde yayımladığı “Mimar Nihad Nigizberk, 1878-1945” makalesi mimar hakkında yazılan en erken tarihli metindir. Ali Esat Göksel ve Sinan Kuneralp, Atatürk ve Sanat Sempozyumu’nda sundukları “Mimar Mehmed Nihad Nigisberk, Evkaf İdaresi ve Ulusal Mimarlık Akımı” adlı bildiriyle mimarı tanıtmışlardır. 2007 yılında TMMOB Mimarlar Odası’nın düzenlediği Mimar Kemalettin ve Çağı, Mimarlık/ Toplumsal Yaşam/ Politika Sempozyumu’nda Ali Cengizkan’ın hazırladığı “Mehmet Nihat Nigisberk’in Katkıları, Evkaf İdaresi ve Mimar Kemalettin” adlı bildiri, Nihad Bey hakkında en kapsamlı bilgiyi sunmakla birlikte, bu bildiride Nigizberk’in hayatı Mimar Kemaleddin Bey üzerinden incelenmiştir. Haziran 2019’da erişime açılan Koç Üniversitesi Mehmed Nihad Nigizberk Mimari Fotoğraflar ve Çizimler Koleksiyonu, Nihad Bey’in çalışmalarına ait boşluk noktalarını aydınlatmak için yeni bir kaynak oluşturmuştur. Bu çalışmada yeni bilgi ve belgelerin eklenmesi ile Mimar Nihad Nigizberk konusundaki bilgilerin arttırılması hedeflenmiştir.

Yayınlanmış
2021-03-31