TÜRKİYE’DE MİMARLIK EĞİTİMİ VE PROJE YÖNETİMİ

Yazarlar

  • Aslı Pınar Biket İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fak.
  • Gayenur SEVİMLİ İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fak.

Anahtar Kelimeler:

Türkiye, Proje, Yönetim, Mimarlık, Eğitim

Özet

Tüm dünyada özellikle inşaat sektöründe artan rekabet ortamı, proje yönetiminin önemini gün geçtikçe arttırmış ve birçok alanda yaygın hale gelmesine neden olmuştur. Karmaşık organizasyonlar olarak bilinen projeleri yürütmek oldukça çaba gerektirmektedir. Bu projeleri başarıyla sonuçlandırmak için proje yönetimini meslek haline getiren proje yöneticisi kavramı ortaya çıkmıştır. Dünya kapsamında proje yönetimine verilen değer, ülkelerin sektördeki gelişimlerine bakılarak anlaşılabilmektedir. Son yıllarda dünya genelinde proje yöneticiliği meslek ve eğitim olarak hızla ilerlerken, ülkemizde proje yönetimi ve yöneticiliği alanında eğitimlerin yeterliliği tartışılması gereken bir konudur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de proje yönetiminin sektöre daha fazla katkı sağlaması için farkındalığın oluşturulması, aynı zamanda Türkiye’de eğitimden kaynaklı olduğu düşünülen ve yetersiz bulunan proje yöneticilerinin yetiştirilmesinin öneminin vurgulanmasıdır. Bu kapsamda Türkiye’de Mimarlık lisans ve lisansüstü diploma veren tüm üniversiteler incelenmiş, ilgili programlarda proje yöneticiliği eğitiminin varlığı ve kapsamı analiz edilmiştir. Proje yönetimi ve proje yöneticisi disiplinin dünyada bu kadar önemli olduğu bu dönemde, özellikle Mimarlık eğitimi kapsamında eğitim durumunun ortaya konması ve bu konuda öneriler geliştirilmesinin literatüre katkısı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler    : Proje Yönetimi, Proje Yöneticisi, Mimarlık Eğitimi

İndir

Yayınlanmış

2023-09-29