Bir Tasarım Hikayesi: Senaryo

Yazarlar

  • Ürün Biçer İstanbul Beykent Ünivesitesi

DOI:

https://doi.org/10.32955/neujna202372724

Anahtar Kelimeler:

Konu- Tasarım- Kullanıcı- Gereksinimler- Senaryo

Özet

Tasarım yaklaşımı ele alındığında başlangıcın hep bir konuyla olduğu görülmektedir. “Ne” tasarlanacak? düşüncesi tasarım eğitimi alan öğrenicilerde çoğu zaman “Kim İçin” tasarlanacak? düşüncesinin önüne geçmektedir. Hemen analizlere başlayan öğrenici, bir yol gösterici/öğretici danışmanlığı olmadığında savrularak bağlamından kopabilmektedir. “Kim İçin”, “Ne” tasarlanacağını oturtamayan öğrenici, süreç ilerledikçe daha da çıkmaza girebilmektedir. Bu nedenle, “Kim için” sorusuna verilebilecek en doğru cevabı aramak ve hatta aratmak öğreticilerin ana hedefi olmalıdır. “Senaryo” bu sorulara verilebilecek cevapları içeren en etkili tasarım öznelerindendir.

  • Kim için?
  • Kim neye ihtiyaç duyuyor?
  • Kim ne yapıyor?
  • Kim nerede çalışıyor?
  • Kim neyi seviyor?.....

Senaryo ile verilebilecek her konuyu, her kişiye uyarlamak mümkündür. Böylelikle tasarlanacak olan özelleşecek ve hatta biricikleşecektir. Özellikle, tasarım eğitiminde konu ve çözümlerin biricikleşmesi vizyonu ve öğrenileni çoklaştıracak ve öğrenicilerin bu kapsamda bakış açılarını zenginleştirecektir.

Bu çalışmada, Hikayenin önemi, hikayenin kahramanı/ları ve bunlara göre değişen senaryoların plana etkisi üzerinde durulacaktır. Çalışma, Mesleki Uygulama isimli ders kapsamında daha kontrollü bir alanda yapılan tasarımın, kullanıcı etkisine göre nasıl değiştiğini, öğrenici örneklemeleri ve değerlendirmelerini bir düzen içerisinde aktaracak şekilde kurgulanmış olup, sonuçta bu farklılaşmanın tasarımı nasıl etkilediği tartışılacaktır.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-29