Kağıt’tan Parametrik’e: Mimarlıkta Düşler ve Hayal Gücü

Yazarlar

  • Ürün Biçer İstanbul Beykent Üniversitesi
  • Serkan Yaşar Erdinç İstanbul Beykent Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.32955/neujna202372732

Anahtar Kelimeler:

Mimarlıkta Düşler ve Hayal Gücü, Yaratıcı Fikirler ve İlhamlar, Mimari İnovasyon, Kağıt Mimarlığı, Parametrik Mimarlık.

Özet

Bu çalışma, kağıt mimarlığından parametrik mimarlığa geçişi inceleyerek mimari tasarımın şekillenmesinde düşler ve hayal gücünün rolünü vurgulamaktadır. Alanda bütüncül, karşılaştırmalı ve yorumlayıcı bir çalışma sunmanın yanı sıra, her iki kavramın kapsamlı bir analizini, özelliklerini, metodolojilerini ve mimarlık alanındaki etkilerini incelemektedir. Ayrıntılı açıklamalar ve gerçek dünyadan örneklerle bu çalışma, mimarlık pratiğinin evrimine ve hesaplama araçlarının vizyoner tasarımların gerçekleştirilmesindeki dönüştürücü gücüne ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamlı analiz ve değerlendirme yoluyla, çalışma, kağıt mimarlığından parametrik mimarlığa, mimarlık pratiğinin evriminde düşlerin ve hayal gücünün çok önemli olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır. Hesaplama araçlarının ve parametrik modelleme tekniklerinin kullanılması, mimarlara sınırları zorlama, performansı optimize etme ve bir zamanlar imkansız olduğu düşünülen inşa edilmiş ortamlar yaratma gücü vermektedir. Düşleri ve hayal gücünü kucaklayarak, mimarların ilham veren ve cezbeden vizyoner ve dönüştürücü tasarımlar yaratarak mimarlığın geleceğini şekillendirmeye devam edebilecekleri çalışmada ortaya koyulmaktadır.

Yayınlanmış

2023-09-29 — 2023-10-25 tarihinde güncellendi